úterý 5. června 2012

Noc kostelů 2012

Letos se noc kostelů konala v pátek 1. 6. 2012. 
Stačil jsem navštívit a pokochat se chrámem Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí na Novém Městě pražském, kde jsem se zaposlouchal do zpěvu chlapeckého sboru Bruncvík a vyslechl na kůru přednášku o místních varhanách.
Chrám Panny Marie Sněžné byl založen roku 1347 císařem Karlem IV. (podle dobových zápisů byl založen dne 3. září 1347, tedy jeden den po korunovaci Karla IV.) jako budoucí korunovační chrám a klášterní svatyně karmelitánů.
Z původního projektu, který byl zamýšlen jako 100 metrů dlouhá stavba a výška lodi měla dosahovat 40 metrů, byl dokončen pouze presbytář (vysvěcen roku 1379) a klášter, tedy pouhý zlomek plánované stavby chrámu, který měl zastínit i svatovítskou katedrálu.
Stavba věže a lodi byla zahájena počátkem 15. století, ale přerušily ji husitské války. V té době zde působil husitský kazatel Jan Želivský. Během husitských válek byl objekt poničen (mimo jiné i sestřelen zvon z věže) a i dále pak pustl a chátral. Časem pak došlo i ke zřícení gotické klenby kostela.
Po roce 1606 se nedokončený a zchátralý komplex dočkal oprav od svých nových majitelů – bosých františkánů. Zřícená gotická klenba byla nahrazena renesanční konstrukcí (síťová renesanční klenba s malbami hvězdné oblohy, Panny Marie, Nejsvětější Trojice a svatých) a byla zbudována vstupní přístavba s kruchtou. Presbytář původně zamýšlené stavby dnes slouží jako kostel. Se svou výškou 31,5 metru je jednou z nejvyšších církevních staveb v Praze. Klášter byl obnoven v barokním duchu a zbytky gotického zdiva postranních lodí zůstaly zachovány v barokních kaplích zasvěcených Panně Marii a Janu Nepomuckému.

Pokračoval jsem na Staré Město pražské do kostela sv. Havla. Tam jsem přišel zrovna včas na prohlídku chrámu s výkladem. 
Kostel sv. Havla stojí v Havelské ulici na pražském Starém Městě. Byl postaven současně s Havelským Městem, založeným králem Václavem I., krátce po nástupu krále na trůn v roce 1230 a za spoluúčasti mincmistra Eberharda. Založení Havelského Města připravilo podmínky pro založení Starého Města, se kterým pak v průběhu 13. století splynulo v jeden správní celek chráněný městskými hradbami.
Původní románský kostel byl průběžně upravován (ve 14. a později 17. století) Janem Dominikem Orsim a Martinem Luragem. Současné barokně zdobené průčelí vzniklo v letech 1723–1738 zřejmě podle plánů Jana Santiniho Aichla a Pavla Ignáce Bayera.
V kostele je mj. pohřben Karel Škréta.

A pražský skvost - týnské varhany,  to jsem si i s varhanním koncertem nechal až nakonec.
Kostel Matky Boží před Týnem (lidově Týnský chrám), (někdy též nesprávně uváděn jako kostel Panny Marie před Týnem) se nachází na Starém Městě pražském v blízkosti Staroměstského náměstí. Jeho stavba vznikla ve od 14. století do prvních desetiletí 16. století. Patří mezi nejvýznamnější pražské kostely období gotiky.Z původního vybavení kostela se dochovalo pět prací: cínová křtitelnice z roku 1414, nejstarší a největší v Praze, kamenná kazatelna a pozdně gotický oltář s dřevořezbou Kristova křtu od podunajského mistra, zvaného podle signatury Monogramista IP. Gotická a velmi cenná jsou dvě díla tzv. Mistra Týnské kalvárie z počátku 15. století: Týnská madona a sousoší Kalvárie v závěru severní lodi. Pozdně gotický kamenný baldachýn z roku 1493 pochází snad z dílny Matěje Rejska; původně kryl hrobku biskupa Augustina Luciána z Mirandoly. Později byl pod něj umístěn oltář staroměstského malířského cechu se Škrétovým obrazem svatého Lukáše malujícího Madonu (dnes MHMP), nahrazený v 19. století stávajícím obrazem téhož námětu. Mobiliář kostela je převážně barokní.
Z období středověku, renesance a baroka se dochoval mimořádně zajímavý soubor reliéfně tesaných náhrobních kamenů, mj. náhrobník astronoma Tychona Braheho, který je umístěn u prvního jižního pilíře hlavní lodi. Mezi raně barokními oltáři je především cenný hlavní oltář z roku 1649 s obrazem Nanebevzetí Panny Marie od Karla Škréty a řada dalších oltářů bočních. Z barokního mobiliáře vynikají dřevořezby oltářů a cenné varhany z roku 1670-1673 od Johanna Heinricha Mundta z Kolína nad Rýnem, které patří mezi troje nejstarší dochované varhany v Praze

Původ a založení  tradice noci kostelů - viz http://odowakk.blogspot.cz/2011_05_01_archive.html

 Prameny: text Wikipedia

2 komentáře:

  1. V Praze, je těch krásných kostelů na výběr a jak čtu, tak kostely nebyly jen otevřené, ale byl v nich i doprovodný program. Určitě jsi strávil, moc hezký večer. :-)

    OdpovědětVymazat
  2. Už jsem nebyla v kostele ani nepamatuji, není hlídání. Ale mám Boha ve svém srdci.

    OdpovědětVymazat